Резултати за Автоматизация, развойна дейност в общ. Силистра

РОМБ – ООД

РОМБ – ООД

Автоматизация, развойна дейностобщ. Силистра

Фирма РОМБ е създадена с цел изследователски проучвания и подготовка на кадри. Фирмата е основана и действа в областта на производството на екологични чисти, безотпадни...