Резултати за Мандри, Млекопреработване в общ. Силистра