Резултати за Енергетика, Промишлено снабдяване в общ. Ситово