ОУ и ПЗЛД

Общи условия за ползване и Политика за защита на лични данни

1. Общи условия за ползване

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтовете на Паралел 44 , включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

„Търсене” означава функцията, даваща възможност на потребителите на Уеб сайта да намират чрез него новини, доставчици на стоки и услуги.
Уеб сайтовете  Паралел 44  и цялото им съдържание принадлежи, функционира и се публикува от „Паралел 44.КОМ ” ООД.

Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие  би трябвало да напуснете този Уеб сайт.
Паралел 44 си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на Паралел 44  и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на Паралел 44  и/или на неговите партньори е забранено. Паралел 44  си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността
Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно Паралел 44  и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.
Паралел 44  не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с Уеб сайта.  Ето защо Паралел 44  препоръчва на потребителите да проявяват разум и предпазливост при покупка на продукт или поръчка на услуга.

Паралел 44  не може да гарантира, че:

* Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
* Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
* Данните за фирмите ще бъдат винаги верни и без грешки

Персоналът на Паралел 44  (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

Паралел 44  не носи отговорност за съдържанието на статии, коментари, публикувани на  Паралел 44 . Статиите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай че  някоя статия съдържа предложения и съвети, то Паралел 44  по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези статии мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и др.под. по никакъв начин не отразяват официалното становище на Паралел 44  с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни статии не означава, че Паралел 44  одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

Разрешено използване
Паралел 44  предлага функцията Търсене с оглед предоставяне на възможност на търсещите новини, стоки и услуги (както физически лица, така и търговци) чрез информиран избор да намерят такива.  Ето защо, резултите от дадено търсене и всяка друга част на Уеб сайта могат да бъдат използвани за тази цел.

Забранено използване
Уеб сайтът не може да бъде използван за:

* Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
* Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на Паралел 44 , по каквато и да било друга причина
* Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
* Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

* Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
* Да увреди неговата функционалност
* Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от Паралел 44
* Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
* Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Други
Паралел 44  си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
Паралел 44  може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със  продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и Паралел 44  относно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.


2. Политика за защита на личните данни

Паралел 44 се придържа строго към конфиденциалност и отговорно ползване на лична информация, която събираме от клиенти или посетители на нашите уеб сайтове („сайтът“). В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Паралел 44 да ползва тази информация, както е описано тук.

Прочетете и Общите Условия за ползване за повече информация относно правилата за ползване на този сайт.

Каква информация събираме?

Типът информация, която Паралел 44 може да събира, включва име, служебен адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени, или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.

Информация може да бъде получена индиректно чрез логове за достъпвания на сайта или кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате сайтовете. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично и не събираме чувствителна информация.

Какво са “кукита” и как се използват?

Кукитата (cookies) позволяват на уеб сайтовете да идентифицират отделните посетители и по възможност да показват страници, пригодени за конкретния потребител. Те дават на уеб сайтовете памет, с която да разпознават посетители един от друг.

Куки е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на Вашия компютър. Кукито се съхранява като файл на Вашия компютър и се използва от уеб сайта, за да запомни компютъра, от който достъпвате сайта. Едно куки обикновено съдържа име на домейн, от който идва кукито, дата и време за изтичане валидността на кукито и стойност.

Когато достъпвате нашия уеб сайт, възможно е да Ви изпратим куки, което да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър като отделен потребител и да съберем анонимна статистика, която ще ни помогне да разберем как посетителите използват нашия сайт и ще ни даде насоки за подобряване на неговата структура.

Ако предпочитате да не получавате куки, можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приема кукита или можете изцяло да изключите получаването на кукита във Вашия браузър.

По какъв начин Паралел 44 използва личните данни?

Паралел 44 може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, обработване на регистрации за участие в събития, оценяване на кандидатури за работа или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. Възможно е да запазим вашата информация и да я използваме, за да се свържем с Вас относно позиции за работа. Паралел 44 използва лична информация за статистически анализи на поведението на потребителите на сайта с цел да се оцени интереса към отделните части на сайта. Паралел 44 може да предостави лична информация на свои партньори, за целите описани по-горе.

Предоставя ли се лична информация на трети лица?

Паралел 44 няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: Паралел 44 може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; Паралел 44 може да разкрие лична информация, ако ви изпраща пратка ; Паралел 44 може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

Сигурност

Паралел 44 ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на Паралел 44 ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, Паралел 44 не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

Връзки към други сайтове

Възможно да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчва ме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.

Изменения в политиката за конфиденциалност

Паралел 44 си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица